Sadarbība

Liela daļa no maniem projektiem tapuši sadarbībā un par tiem man vislielākais gandarījums. Katra lekcija ir ne tikai uzstāšanās auditorijas priekšā, bet arī vērtīga informācija apmaiņa. Diskusijās un konsultācijās visefektīvākie ir piemēri, turklāt tas, ko lekcijās uzzinu no jums, kļūst par labiem piemēriem turpmākajās sarunās ar citiem klausītājiem. Esmu pārliecināta, ka noteikti ir kaut kas tāds, ko varam paveikt kopā, tādēļ šeit varat uzzināt par iespējamajām sadarbības formām.

Ja neatrodat to, ko meklējat, ierakstiet savu jautājumu šeit vai sazinieties ar mani
Par iepriekšējiem un šobrīd notiekošajiem projektiem informācija pieejama šeit
Portrait photo of Astra Spalvena
Paragramatu vesture badge

Ēdiens: kultūra un vēsture

Ēdiena vēsture ir nesaraujami saistīta ar kultūras vēsturi un raisa jautājumus: kad un kā radusies noteikta recepte, kā gatavošanas veidi atšķīrās senatnē un tagad, cik pārsteidzoši, atbaidoši vai fantastiski bijuši un izskatījušies ēdieni citā laikmetā. Domāšana un runāšana par ēdiena vēsturi palīdz saprast mūs pašus, sabiedrību un kultūru. Lai veicinātu domu apmaiņu, piedāvāju vadīt lekcijas, rīkot sarunas un diskusijas, kā arī piemeklēt citādas komunikācijas formas.
vairāk
Kulinarais turisms badge

Kulinārais mantojums: tūrisms un reģionālā identitāte

Ēdiens ir kopienas identitātes daļa un demonstrē tās saistību ar konkrētu vietu. Latvijā kulinārais mantojums vēl nav pietiekami dokumentēts, tāpēc joprojām ir iespēja atklāt ko jaunu vai saglabāt zūdošo. Tomēr, lai mantojumu korekti saglabātu, nepietiek tikai pierakstīt vecākās paaudzes atmiņas un receptes, tāpēc palīdzēšu sagatavoties kulinārā mantojuma izpētei un dokumentācijai, kopīgi pārrunāsim tās iespējas un ierobežojumus. Piedāvāju arī lekcijas un konsultācijas par konkrētas vietas vai reģiona kulināro mantojumu.
vairāk
Kulinarais mantojums badge

Kulinārais mantojums: ēdināšana un pārtikas uzņēmumi

Ēdināšanā un pārtikas ražošanā kulinārais mantojums var tikt izmantots gan produktu attīstīšanā, gan mārketinga aktivitātēs. Restorānos un ēdināšanas uzņēmumos var piedāvāt ēdienus, kas raksturīgi noteiktam laikam un vietai, izmantojot iespējami autentiskas pagatavošanas metodes un izejvielas, rast iedvesmu un atjaunot senos ēdienus, radīt jaunas receptes, kas atvasinātas no mantotiem ēdienu pagatavošanas pierakstiem. Diemžēl līdz šim nav pieejams izsmeļošs Latvijas kulināro vēsturi dokumentējošs avots vai materiālu krājums. Tādēļ daudzi mantojuma aspekti prasa izpēti gandrīz no nulles. Lai dalītos ar zināšanām un prasmēm informācijas vākšanā un apstrādē, piedāvāju lekcijas un konsultācijas, kas ļautu pašiem pētīt un interpretēt kulināro mantojumu, tāpat piedāvāju veikt pētījumus un sagatavot materiālu pakas, kas izmantojamas gan produktu un piedāvājumu attīstīšanā, gan mārketinga aktivitātēs.
vairāk
Ediens un kultura badge

Ēdiens un kopābūšana

Mielasts ir neatņemama svētku un ballīšu sastāvdaļa, ar ēdieniem un dzērieniem atzīmējam īpašus brīžus, sasniegumus darbā un privātajā dzīvē. Profesionālajā dzīvē izklaidi, atpūtu un socializēšanos ierasts apvienot ne tikai ar mielastu, bet arī ar kaut ko noderīgu un pamācošu. Piedāvāju interesantu papildinājumu korporatīviem pasākumiem – papildināt mielastu ar vērtīgām gastronomijas zināšanām, izklaidi pārvēršot par jaunu prasmju apguvi. Ņemot vērā, ka ne vienmēr ir iespēja tikties klātienē, gastronomiskie pasākumi var tikt rīkoti attālināti.
vairāk
Industrija badge

Gastrodiplomātija

Savas valsts virtuve bieži šķiet tik ikdienišķa, ka grūti tajā pamanīt savdabīgo un īpašo. Kā par to pastāstīt citiem? Kā Latvijas virtuvi parādīt ārpus mūsu valsts robežām? Kas ir mūsu eksotiskās un interesantākās kulinārās vērtības: pelēkie zirņi ar speķi, kaņepju sviests, dilles, alus vai šokolāde ar Jāņu siera garšu? Latvijas nacionālā virtuve ir daudzveidīga un savdabīga, tomēr, lai to prezentētu kā pārsteidzošu fenomenu, ir jāatrod vidusceļš starp stereotipiem un mūsdienīgi radošiem risinājumiem. Ja nepieciešams izveidot mūsu valsti, tās reģionu reprezentējoša mielasta ēdienkarti, ko papildināt ar interesantiem stāstiem par vietējo virtuvi; nepieciešamas idejas gastronomiskām dāvanām, kas rosina interesi par Latviju; vai cita informācija par Latvijas virtuves reprezentāciju ārzemēs vai ārvalstu viesiem, sazinieties ar mani.
vairāk