Sadarbība/

Kulinārais mantojums: tūrisms un reģionālā identitāte

Ēdiens ir kopienas identitātes daļa un demonstrē tās saistību ar konkrētu vietu. Latvijā kulinārais mantojums vēl nav pietiekami dokumentēts, tāpēc joprojām ir iespēja atklāt ko jaunu vai saglabāt zūdošo. Tomēr, lai mantojumu korekti saglabātu, nepietiek tikai pierakstīt vecākās paaudzes atmiņas un receptes, tāpēc palīdzēšu sagatavoties kulinārā mantojuma izpētei un dokumentācijai, kopīgi pārrunāsim tās iespējas un ierobežojumus. Piedāvāju arī lekcijas un konsultācijas par konkrētas vietas vai reģiona kulināro mantojumu.
Kulinarais turisms badge

Lekcija Kulinārā mantojuma izpēte un dokumentēšana

Bieži vien tradicionālie ēdieni šķiet vispārzināmi un tādēļ nav tikuši rūpīgi dokumentēti. Tiklīdz nepieciešams kulināro mantojumu iekļaut projektā vai dokumentā, nepieciešamas zināšanas, kā to izdarīt. Lekcijā, balstoties uz piemēru analīzi, tiks paskaidrotas galvenās etnogrāfijas metodes, kas ļauj pārliecinoši dokumentēt vietējo kulināro mantojumu. Pēc nepieciešamības lekciju var papildināt ar konsultāciju par kulinārā mantojuma dokumentēšanu konkrētam gadījumam: pieteikšanai Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, virzīšanai uz Zemkopības ministrijas administrētajām pārtikas kvalitātes shēmām, tūrisma un viesmīlības piedāvājuma izveidošana u.c.

Mērķis: Iepazīstināt ar mantojuma izpētes un dokumentēšanas iespējām un gaitu. Sniegt informāciju par dažādiem mantojuma aizsardzības mehānismiem.

Auditorija: Pašvaldības, tūrisma un viesmīlības uzņēmēji, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki.

Lekcija Kulinārā mantojuma izmantošana tūrismā

Lekcijā apskatīts kulinārais mantojums un tā izpausmes vietējos un starptautiskos piemēros. Balstoties uz gadījumu analīzi, parādīts, kā kulinārais mantojums var tikt izmantots kā centrālais elements tūrisma piedāvājumā, radot apmeklētājiem saistošu pieredzi.  Apskatītas kulinārā tūrisma vietējās iespējas un globālās tendences. Sniegta informācija par kulinārā tūrisma attīstīšanu, ceļotāju profili un stāstniecības (storytelling) galvenās tehnikas.

Mērķis: Rosināt izmantot zināšanas par kulināro mantojumu, lai radītu saistošus tūrisma piedāvājumus un aizraujošus stāstus.

Auditorija: Tūrisma un viesmīlības profesionāļi, gidi, pašvaldību tūrisma centri.

Individuāla konsultācija

Balstoties uz klienta sniegto informāciju un formulētajām vajadzībām, tiek individuāli izstrādāta informācijas paka un ieteikumi konkrētas problēmas risinājumam.

Mērķis: Sniegt atbalstu jaunu produktu, zīmolu vai pakalpojumu attīstīšanā, reklāmas un mārketinga risinājumos ar tūrismu, ēdināšanu vai pārtikas ražošanu saistītiem uzņēmumiem.

Auditorija: Tūrisma un viesmīlības profesionāļi, pārtikas ražotāji

Individuāls pētījums

Konkrētas kulinārā mantojuma vienības izpēte. Klients saņem lietošanai aprakstu par produkta vēsturi, senās receptes, iedvesmojošus attēlus no avotiem, lietojuma piemērus mūsdienu situācijās. Iegūto informāciju var izmantot satura mārketingā. 

Mērķis: Sniegt padziļinātas zināšanas par konkrētu produktu, tā vēsturi un atdzīvināšanu mūsdienu kontekstā. 

Auditorija: Tūrisma un viesmīlības profesionāļi, pārtikas ražotāji