Sadarbība/

Ēdiens: kultūra un vēsture

Ēdiena vēsture ir nesaraujami saistīta ar kultūras vēsturi un raisa jautājumus: kad un kā radusies noteikta recepte, kā gatavošanas veidi atšķīrās senatnē un tagad, cik pārsteidzoši, atbaidoši vai fantastiski bijuši un izskatījušies ēdieni citā laikmetā. Domāšana un runāšana par ēdiena vēsturi palīdz saprast mūs pašus, sabiedrību un kultūru. Lai veicinātu domu apmaiņu, piedāvāju vadīt lekcijas, rīkot sarunas un diskusijas, kā arī piemeklēt citādas komunikācijas formas.
Paragramatu vesture badge

Lekciju cikls Latviešu valodā sarakstīto pavārgrāmatu vēsture

Auditorijas vajadzībām pielāgots 4 lekciju cikls, vienas lekcijas ilgums 45-60 minūtes. Var izvēlēties tikai vienu lekciju. 

1/ Ievadlekcija Pavārgrāmatu funkcija un loma. Ieskats latviešu valodā sarakstītajās pavārgrāmatās 1795-2012

2/ Hermīnes Zālītes pavārgrāmatas un latviešu virtuve 20. gadsimta sākumā

3/ Starpkaru periods un nacionālās virtuves veidošana

4/ Veģetārais uzturs Latvijas pavārgrāmatās

Pēc pasūtījuma iespējams sagatavot lekciju par citu periodu pavārgrāmatu vēsturē. 

Mērķis 

Saistošā un izklaidējošā veidā iepazīstināt ar latviešu valodā sarakstīto pavārgrāmatu vēsturi. Prezentācija ar bagātīgu vizuālo materiālu –  receptes un fotoattēli radīs priekšstatu par laikmeta gastronomijas esenci. Lekcija labi iederas kultūras piedāvājumu klāstā, to iespējams papildināt ar degustāciju.

Auditorija

Kultūras, vēstures un gastronomijas interesenti.  

Pavāri, gastronomijas un viesmīlības profesionāļi

Diskusijas, raidījumi, prezentācijas

Garšas vai mūzikas festivāls, tiešsaistes diskusija vai TV raidījums, degustācija vai hepenings – sarunas par ēdiena kultūru iederas visur.  Piedāvāju gan organizēt sarunas par gastronomiskām tēmām un izvēlēties dalībniekus, gan individuālu priekšlasījumu, izvēloties auditorijai piemērotu formātu.

Mērķis: Piesaistīt dažādu auditoriju uzmanību, runājot par to, kas interesē visus – par ēdienu. Informēt un izklaidēt.

Auditorija: Dažādu jomu profesionāļi un gastronomijas interesenti

Raksts par konkrētu tēmu

Piedāvāju sadarbību publicistikā un satura mārketingā. Izstrādāju rakstus par dažādām ar gastronomiju saistītām tēmām – gan kultūrvēsturiskā, gan mūsdienu kontekstā, izmantojot izpētē balstītu informāciju.

Mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu un izpētē balstītu informāciju auditorijai piemērotā formā

Auditorija: Mediji, uzņēmumi, reklāmas un mārketinga aģentūras