Sadarbība/

Kulinārais mantojums: ēdināšana un pārtikas uzņēmumi

Ēdināšanā un pārtikas ražošanā kulinārais mantojums var tikt izmantots gan produktu attīstīšanā, gan mārketinga aktivitātēs. Restorānos un ēdināšanas uzņēmumos var piedāvāt ēdienus, kas raksturīgi noteiktam laikam un vietai, izmantojot iespējami autentiskas pagatavošanas metodes un izejvielas, rast iedvesmu un atjaunot senos ēdienus, radīt jaunas receptes, kas atvasinātas no mantotiem ēdienu pagatavošanas pierakstiem. Diemžēl līdz šim nav pieejams izsmeļošs Latvijas kulināro vēsturi dokumentējošs avots vai materiālu krājums. Tādēļ daudzi mantojuma aspekti prasa izpēti gandrīz no nulles. Lai dalītos ar zināšanām un prasmēm informācijas vākšanā un apstrādē, piedāvāju lekcijas un konsultācijas, kas ļautu pašiem pētīt un interpretēt kulināro mantojumu, tāpat piedāvāju veikt pētījumus un sagatavot materiālu pakas, kas izmantojamas gan produktu un piedāvājumu attīstīšanā, gan mārketinga aktivitātēs.

Kulinarais mantojums badge

Lekcija Kulinārā mantojuma izmantošana ēdināšanā un pārtikas ražošanā

Lekcijā apskatīti kulinārā mantojuma vietējie un starptautiskie piemēri ēdināšanas un pārtikas ražošanas uzņēmumu piedāvājumos. Balstoties uz gadījumu analīzi, parādīts, kā kulinārais mantojums var tikt izmantots mūsdienīga ēdināšanas piedāvājuma veidošanā un produktu attīstīšanā. Sniegts ieskats satura mārketinga veidošanas tehnikās.  

Pēc nepieciešamības var skart tādus mārketinga aspektus kā ēdienkartes izveidošana, ēdiena pasniegšana un noformēšana. 

Lekcija var tikt veidota pēc pasūtījuma un adresēta vienai nozarei vai ražotāju grupai, piemēram, siera ražotājiem, maizniekiem, dārzeņu audzētājiem u.c.

Mērķis: Rosināt izmantot zināšanas par kulināro mantojumu, lai radītu saistošus piedāvājumus un aizraujošus stāstus. Ēdinātājiem – izveidot kulinārajā mantojumā balstītu ēdienkarti.

Auditorija: Sabiedriskās ēdināšanas un viesmīlības uzņēmēji, pārtikas ražotāji, tai skaitā mājražotāji.

Individuāla konsultācija

Balstoties uz klienta sniegto informāciju un formulētajām vajadzībām, tiek individuāli izstrādāta informācijas paka un ieteikumi konkrētas problēmas risinājumam.

Mērķis: Sniegt atbalstu jaunu produktu, zīmolu vai pakalpojumu attīstīšanā, reklāmas un mārketinga risinājumos ar pārtiku saistītiem uzņēmumiem.

Auditorija: Pārtikas ražotāji un ēdinātāji

Individuāls pētījums

Konkrēta kulinārā mantojuma vienības izpētes. Klients saņem savai lietošanai aprakstu par produkta vēsturi, senās receptes, iedvesmojošus attēlus no avotiem, lietojuma piemērus. Var izmantot satura mārketingā.

Mērķis: Sniegt padziļinātas zināšanas par konkrētu produktu, tā vēsturi un atdzīvināšanu mūsdienu kontekstā.

Auditorija: Pārtikas ražotāji un ēdinātāji

Raksts par konkrētu tēmu

Piedāvāju sadarbību satura mārketingā. Izstrādāju rakstus par dažādām ar gastronomiju saistītām tēmām – gan kultūrvēsturiskā, gan mūsdienu kontekstā, izmantojot izpētē balstītu informāciju.

Mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu un izpētē balstītu informāciju auditorijai piemērotā formātā.

Auditorija: Pārtikas ražotāji, ēdinātāji, reklāmas un mārketinga aģentūras