Projekti/

Gastropoētika

No 2020. līdz 2022. gadam esmu galvenā izpildītāja Latvijas Zinātnes padomes finansētajā pētniecības projektā “Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts”, ko īsteno Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Projekta mērķis ir skaidrot, kādas funkcijas pilda ēdiena un dzēriena, to gatavošanas, kā arī ēdienreižu, garšas, baudas un viesmīlības tēlojums literārā tekstā un sasaistē ar nacionālās identitātes apzināšanos.
Gastropoetika icon.FLPP Icon.
A photo of medalaines.

Šis citāts ir viens no visbiežāk minētajiem, runājot par ēdienu un literatūru. Ēdiena un ēšanas apraksti literatūrā nekad nav tikai par uzturu – tie stāsta par varoņiem, to sociālo vai etnisko piederību, arī noskaņojumu vai savstarpējām attiecībām. Ar ēdiena aprakstu palīdzību var raksturot noteiktu laikmetu vai vietu. Literāros tekstos ēdiens var kalpot par metaforu avotu, lai risinātu jautājumus par dzīvību un nāvi, miesu un garu, reliģiju vai seksualitāti. Pētījumā tiek aplūkoti dažādi teksti: autobiogrāfijas, romāni un dzeja, arī pavārgrāmatas, turklāt pētīti ne tikai latviešu, bet arī Baltijas vācu, ebreju un krievu literatūru un emigrācijas tekstus. Projekta ietvarā par literāru tekstu uzskatāmas arī pavārgrāmatas, fokusējoties nevis uz to utilitāro aspektu, bet gan radītajām nozīmēm un demonstrētajām vērtībām un spēju ar aprakstu un ilustrāciju palīdzību stāstīt par konkrētu laikmetu un sabiedrību.

Projekta prezentācija

Pirmo reizi plašāk stāstu par projektu Latvijas Universitātes kolēģiem un studentiem Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā.

Prezentācijas ieraksts pieejams šeit:

Medijos par projektu

Projekta ietvaros tapušas vairākas sarunas ne tikai par ēdienu un literatūru, bet arī par daudz plašāku tematu loku.

Sarunas un intervijas pieejamas šeit:

Diskusija par ēdienu un kultūru Neēd šo ābolu, tas ir mākslas darbs

Intervijas raidījumā Zināmais nezināmajā

Raidieraksts Ēdiens literatūrā

Projekta dalībnieki seminārā Latvijas kulinārais mantojums literatūrā un pavārgrāmatās